Türkiye’de tipografi
okuryazarlığını teşvik
etmeyi amaçlayan
konferans ve atölye
çalışmaları serisi

Onur Yazıcıgil ve Alessandro Segalini tarafından tasarlanan ISType (İstanbul Tipografi Seminerleri) Türkiye’de tipografi okuryazarlığını teşvik etmeyi amaçlayan bir konferans ve atölye çalışmaları serisi. Seminerlerin öncelikli hedefi öğrencilerin ve profesyonellerin tipografinin kökenlerini öğrenmelerine ve nereye doğru gittiğini anlamalarına zemin hazırlayacak kuramsal bir çerçeve oluşturmak. Etkinlikler kapsamında tanınmış yerli ve yabancı tipograflar, kaligraflar ve araştırmacıların konuşmalarına ve atölye çalışmalarına yer veriliyor.

2011’den bu yana düzenlenen ISType, 2013’den itibaren Onur Yazıcıgil’in yönlendirmesinde iki yılda bir gerçekleştirilen bir konferans haline dönüştürüldü. Son olarak, ISType 2015 Seri Onur Yazıcıgil ve Özlem Özkal organizatörlüğünde 12-14 Haziran 2015 tarihleri arasında SALT Galata’da gerçekleştirildi.

ISType öğrencilere, profesyonellere ve konunun meraklılarına fikirlerin ve esinlerin paylaşılabileceği uluslararası nitelikte bir zemin yaratmak için çaba gösteriyor. ISType, bir yandan da, Türkiye’de gelecek nesillerin tipografi tasarımını ve uygulamalarını inceleyebilecekleri ve üzerine ekleyebilecekleri bir tipografi mirasının gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bize Katkıda Bulunan Cömert Dostlarımız

ISType olarak, en başından bugüne kadar desteğini esirgemeyen yaratıcı dostlarımız olduğu için çok şanslıyız.

Fahri Özkaramanlı, 2013 ve 2015 etkinliklerinin meşhur websitelerini tasarladı. Şu an kullanılan websitesinin tasarım ve geliştirme sürecinde ISType ve Kutu'ya rehberlik etti.

Kutu, Murat Ersoy, Ayhan Güney ve Nejat Can Ünlü üçlüsünden oluşan çok disiplinli tasarım ve geliştirme stüdyosu, şu anki web sitesinin tasarım ve geliştirmesini yaptı.

Murat Ersoy, ISType logosunu ve görsel kimliğini yeniden tasarladı.

Zeynep Nevin Elçe metinleri İngilizce'den Türkçe'ye çevirdi.

Emre Parlak, ISType 2012'nin ünlü animasyonunu tasarlarken, ISType 2015'in de görsel kimliğini oluşturdu.

Alara Drahşan ISType 2015'in video dökümantasyonunun yanında bir de ISType 2015 hakkında video hazırladı.

Joelle Imamoğlu, Esen Karol, Gözde Oral ve Christopher Çolak bugüne kadar olan tüm etkinlikler için vakitlerini cömertçe harcarken, ISType'ın geniş kitlelere ulaşmasını sağladılar.

Tüm Emeği Geçen Çalışanlarımıza Teşekkürler!

Zeynep Akay, Arda Aksoy, Farah Aksoy, Çağatay Alpay, Begüm Bahçecik, Bahar Balık, Burcu Bilge, İpek Ceylan, Gökçe İrten, Mina Karslıoğlu, Neslihan Koyuncu, Selim Kurar, Reysi Leon, Müge Mahmutçavuşoğlu, Stephanie Paine, Belmin Pilevneli, Nil Şimşek, Mert Tacir, Yaman Terzioğlu

Yazı Karakterleri
Adelle: Veronika Burian, José Scaglione
Duru: Onur Yazıcıgil

Bize katılmak için siz de hemen iletişime geçebilirsiniz :)

Matthew Carter
Tipik Olmayan Karakterler